Despre noi

Serviciile de îngrijire la domiciliu, urmăresc:

  • identificarea persoanelor în vărstă imobilizate la pat sau fără domiciliu, în imposibilitatea de a se autoîngriji datorită vârstei sau unui handicap fizic sau psihic, persoane singure sau izolate social, cu stare materială precară, fără aparţinători sau cu apărţinători care nu le pot asigura întreţinerea
  • evaluarea beneficiarilor prin aplicarea grilei naţionale de evaluare a persoanelor vârstnice de către echipa multidisciplinară formată din asistent social, medic şi psiholog
  • elaborarea şi implementarea proiectelor individuale de intervenţie

Servicii de îngrijire social-medicală de natură medicală

Monitorizări tensiune arterială, puls, glicemie, injecţii, pansamente, educaţie pentru sănătate, nutritie şi dietă;

Consiliere spirituală care vizează

Rugăciuni zilnice, acatiste, Sfântul Maslu săptămânal, spovedanie si împartăşanie de două ori în posturi şi ori de căte ori este necesar, sfaturi duhovniceşti individuale.

Consiliere socială, juridică şi administrativă, care vizează:

Obţinerea unor drepturi sociale, încheierea unor acte legale sau intermedierea relaţiei asistat – instituţii publice